f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 27 marca 2018r.

Numer uchwały

W sprawie

400/X/18 do 404/X/18
oraz
407/X/18

Sprawy osobowe: skreślenia z listy radców prawnych, z listy aplikantów radcowskich, przyznania zapomogi losowej.

405 /X/18

przyjęcia projektu budżetu na rok 2018

406 /X/18

przeznaczenia środków z tytułu odsetek bankowych z lokat na cele statutowe

2018-03-29

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl