f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Posiedzenie Rady 18.06.2024

Numer uchwały

W sprawie

918 /XI/24 ? 956/XI/24

w sprawach osobowych: wpisu na listę radców prawnych, skreślenia z listy radców prawnych, umorzenia składek członkowskich

957 /XI/24

zmieniająca uchwałę w sprawie listy wyznaczonych radców prawnych
do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców

958 /XI/24

w sprawie zwołania Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

959 /XI/24

w sprawie wypłaty uczestnikom wyjazdu szkoleniowego do Włoch
 odszkodowania uzyskanego od PTTK w Rzeszowie

960 /XI/24

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji szkolenia wyjazdowego do Wiednia

 


2024-07-02

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl