f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Posiedzenie Rady 27.03.2024

Numer uchwały

W sprawie

900 /XI/24 ? 905 /XI/24;

w sprawach osobowych: wpisu na listę radców prawnych, przeniesienia wpisu na listę radców prawnych, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, skreślenia z listy radców prawnych

906 /XI/24

w sprawie zmiany patrona dla aplikanta radcowskiego 

907 /XI/24

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2024

908 /XI/24

w sprawie oceny wykonania planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie za 2023 r.

909 /XI/24

w sprawie ustalenia planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie na 2024 r.

910 /XI/24

w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej 

911 /XI/24

w sprawie zwołania zebrań rejonowych radców prawnych w celu wyboru delegatów na XLV Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców prawnych w Rzeszowie

 


2024-03-27

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl