f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Posiedzenie Rady 25.01.2024

Numer uchwały

W sprawie

838/XI/24-866/XI/24

873/XI/24-883/XI/24

w sprawach osobowych: wpisu na listę radców prawnych, skreślenia z listy radców prawnych, przeniesienia wpisu na listę radców prawnych, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, wygaszenia uchwały w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, skreślenia z listy aplikantów radcowskich, przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich, zmniejszenia wymaganej liczby punktów szkoleniowych, zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

867 /XI/24

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku

868 /XI/24

w sprawie obniżenia i rozłożenia na raty opłaty rocznej aplikantom powtarzającym II rok aplikacji

869 /XI/24

w sprawie obniżenia i rozłożenia na raty opłaty rocznej aplikantom powtarzającym III rok aplikacji

870 /XI/24

zmieniająca Uchwałę Nr 834/XI/23 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia rocznego planu szkolenia dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej oraz listy osób prowadzących zajęcia z aplikantami radcowskimi w roku szkoleniowym 2024 

871 /XI/24

w sprawie powołania patronów dla aplikantów radcowskich wpisanych na listę aplikantów OIRP w Rzeszowie

872 /XI/24

w sprawie zmiany patrona dla aplikanta radcowskiego 


2024-02-07

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl