f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Posiedzenie rady 27.02.2023r

Numer uchwały

W sprawie

648 /XI/23 - 651/XI/23;

653 /XI/23; 

655 /XI/23

w sprawach osobowych: wpisu na listę radców prawnych, skreślenia z listy aplikantów radcowskich, rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty za aplikację i zaległych składek członkowskich

652 /XI/23

w sprawie zmiany patrona dla aplikanta radcowskiego

654 /XI/23

w sprawie przeznaczenia środków na całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w BS w Lubeni

656 /XI/23

w sprawie dofinansowania Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii


2023-04-12

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl