f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Posiedzenie Rady 30.01.2023

Numer uchwały

W sprawie

615 /XI/23 - 633/XI/23; 

638/XI/23 - 642/XI/23; 

644/XI/23 - 647/XI/23

w sprawach osobowych: wpisu na listę radców prawnych, skreślenia z listy radców prawnych, przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich, skreślenia z listy aplikantów radcowskich, zaliczenia aplikantowi zajęć przewidzianych programem aplikacji, zmniejszenia wymaganej liczby punktów szkoleniowych, zwolnienia z wypełnienia obowiązku szkolenia zawodowego, umorzenia składek członkowskich, rozłożenia na raty należności z tytułu zasądzonych kosztów postępowania dyscyplinarnego, przyznania zapomogi losowej.

634 /XI/23

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku

635 /XI/23

w sprawie obniżenia i rozłożenia na raty opłaty rocznej aplikantom powtarzającym I rok aplikacji

636 /XI/23

w sprawie powołania patronów dla aplikantów radcowskich wpisanych na listę aplikantów OIRP w Rzeszowie

637 /XI/23

w sprawie zmiany patrona dla aplikanta radcowskiego 

643 /XI/23

w sprawie ustalenia zasad i wysokości ryczałtów z tytułu pełnienia funkcji na rzecz organów samorządu radcowskiego


2023-02-10

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl