f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Posiedzenie Rady 10.05.2022

Numer uchwały

W sprawie

474 /XI/22 - 475/XI/22; 479/XI/22 - 486/XI/22; 489/XI/22 - 491/XI/22

w sprawach osobowych: skreślenia z listy radców prawnych, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu; zmniejszenia wymaganej liczby punktów szkoleniowych, zwolnienia z wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego, rozłożenia na raty zaległych składek radcowskich, umorzenia składek członkowskich.

476 /XI/22

w sprawie zwołania Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie 

477 /XI/22

w sprawie oceny wykonania planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie za 2021 r.

478 /XI/22

w sprawie ustalenia planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie na 2022 r.

487 /XI/22

w sprawie zmiany składu osobowego Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

488 /XI/22

w sprawie dofinansowania działalności Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów


2022-06-08

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl