f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady 26.05.2021r

Numer uchwały

W sprawie

241 /XI/21 w sprawie przeniesienia wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
242 /XI/21 w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego
243 /XI/21 w sprawie skreślenia z listy radców prawnych.
244 /XI/21 w sprawie powołania Zarządu Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie
245 /XI/21 w sprawie oceny wykonania planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie za 2020 r.
246 /XI/21 w sprawie ustalenia planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie na 2021 r.
247 /XI/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Rzeszowie oraz ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Rzeszowie
248 /XI/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości ryczałtów z tytułu pełnienia funkcji na rzecz organów samorządu radcowskiego
249 /XI/21 w sprawie Regulaminu Pomocy Socjalnej Radcom Prawnym Seniorom w 2021 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie
250 /XI/21 w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty rocznej za aplikację radcowską aplikantowi III roku
2021-05-31

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl