f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady 30.04.2021r

Numer uchwały

W sprawie

236/XI/21?237/XI/21;
240/XI/21
Sprawy osobowe: wpis na listę radców prawnych, przyznania zapomogi losowej
238 /XI/21 w sprawie powołania przedstawicieli OIRP w Rzeszowie do uczestniczenia w przeszukaniu, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej radcy prawnego
239 /XI/21 w sprawie wprowadzenia opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów z akt postępowania dyscyplinarnego
2021-05-11

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl