f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 27 maja 2019 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

658/X/19-716/X/19; 723/X/19 Sprawy osobowe: skreślenie z listy radców prawnych, wpis na listę radców prawnych, skreślenie z listy aplikantów radcowskich, wygaszenia uchwały w spr. zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, zmniejszenia wymaganej liczby punktów szkoleniowych.
717/X/19 zmiany Uchwały Nr 366/X/17 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania nowych członków Komisji Rady OIRP w Rzeszowie
718/X/19 oceny wykonania planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie za 2018 r.
719/X/19 sprawie ustalenia planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie na 2019 r.
720/X/19 ustalenia terminu i porządku dziennego Zgromadzenia OIRP w Rzeszowie
721/X/19 udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji oraz do zawarcia umów mających na celu rozwiązanie problemu zawilgocenia pomieszczeń na poziomie -1 w budynku OIRP w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8
722/X/19 zmiany patrona dla aplikanta radcowskiego
2019-06-17

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl