f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 20 marca 2019 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

650/X/19-651/X/19 Sprawy osobowe: skreślenie z listy radców prawnych, umorzenie składek członkowskich
652/X/19 ustalenia zasad i wysokości ryczałtów z tytułu pełnienia funkcji na rzecz organów samorządu radcowskiego
653/X/19 ustalenia wynagrodzenia dla wykładowców aplikacji radcowskiej
654/X/19 przeznaczenia środków z tytułu odsetek bankowych z lokat na cele statutowe
655/X/19 przyjęcia projektu budżetu na rok 2019
656/X/19 zmieniająca Uchwałę Nr 600/X/18 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego planu szkolenia dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej oraz listy osób prowadzących zajęcia z aplikantami radcowskimi w roku szkoleniowym 2019
657/X/19 zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki
2019-04-24

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl