f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 8 lutego 2019 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

635/X/19-637/X/19;
639/X/19; 642/X/19
Sprawy osobowe: skreślenie z listy radców prawnych, wpis na listę radców prawnych, umorzenie składek członkowskich, przyznanie zapomogi losowej.
638/X/19 zgłoszenia laureata konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018"
640/X/19 dofinansowania Turnieju Prawników
641/X/19 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Konkursu dla aplikantów radcowskich
2019-02-26

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl