f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 30 stycznia 2019 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

624/X/19-626/X/19;
633/X/19-634/X/19
Sprawy osobowe: skreślenie z listy radców prawnych, przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich, wpis na listę radców prawnych, rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską, umorzenie składek członkowskich.
627/X/19 listy wyznaczonych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców w powiecie jasielskim
628/X/19 powołania patronów dla aplikantów radcowskich wpisanych na listę aplikantów OIRP w Rzeszowie
629/X/19 zmieniająca uchwałę w sprawie Konkursu dla aplikantów radcowskich
630/X/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów związanych z Konkursem ORATOR
631/X/19 zasad finansowania szkoleń dla radców prawnych
632/X/19 dofinansowania działalności szkoleniowo-integracyjnej radców prawnych i aplikantów radcowskich
2019-02-13

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl