f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 16 stycznia 2019 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

620/X/19 Sprawy osobowe: skreślenie z listy aplikantów radcowskich
621/X/19 listy wyznaczonych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców
622/X/19 dofinansowania działalności szkoleniowo-integracyjnej aplikantów radcowskich
623/X/19 ustalenia stawek za godzinę lekcyjną na szkoleniach organizowanych przez OIRP w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych
2019-01-24

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl