f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 11 stycznia 2019 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

607/X/19 - 608/X/19
611/X/19 - 616/X/19
Sprawy osobowe: przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich, zwolnienia z obowiązku uiszczania składek członkowskich, obniżenia opłaty rocznej aplikantów II roku powtarzających rok aplikacji, obniżenia opłaty rocznej aplikantów I roku powtarzających rok aplikacji, zaliczenia aplikantom roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej zajęć przewidzianych programem aplikacji w roku szkoleniowym 2018.
609/X/19 ustalenia terminów związanych z Konkursem ORATOR
610/X/19 rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku
617/X/19 zmiany patrona dla aplikanta radcowskiego
618/X/19 listy wyznaczonych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców
619/X/19 dofinansowania Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland
2019-01-24

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl