f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 21 grudnia 2018 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

597/X/18 - 598/X/18


604/X/18 - 606/X/18
Sprawy osobowe: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, skreślenie z listy aplikantów radcowskich, zwolnienia z opłaty rocznej za aplikację,

umorzenia naliczonej opłaty rocznej za aplikację, umorzenia składek członkowskich.
599 /X/18 Listy wyznaczonych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców.
600 /X/18 Ustalenia rocznego planu szkolenia dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej oraz listy osób prowadzących zajęcia z aplikantami radcowskimi w roku szkoleniowym 2019.
601 /X/18 Przyznania pochwał i wyróżnień aplikantom radcowskim za aktywne uczestnictwo w życiu samorządu radcowskiego w 2018 roku.
602 /X/18 Zmiany patrona dla aplikanta radcowskiego.
603/X/18 Ustalenia wynagrodzenia dla wykładowców aplikacji radcowskiej.
2019-01-24

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl