f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Uchwały podjęte na XL Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborczym OIRP w Rzeszowie

Szanowni Państwo, przedstawiamy w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 12.09.2020 r. podczas XL Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie w sprawie:
  • dokonania podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie na rejony i ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z poszczególnych rejonów,
  • stwierdzenia wyboru Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie,
  • w sprawie stwierdzenia wyboru członków Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie,
  • stwierdzenia wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie,
  • stwierdzenia wyboru członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie,
  • stwierdzenia wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie,
  • stwierdzenia wyboru członka Krajowej Rady Radców Prawnych,
  • stwierdzenia wyboru delegatów na XII Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
2020-09-16

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl