f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

WYZNACZENIE ZEBRAŃ REJONOWYCH RADCÓW PRAWNYCH W CELU WYBORU DELEGATÓW NA XL ZGROMADZENIE OIRP W RZESZOWIE

Uchwała Nr 882/X/20
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
z dnia 9 czerwca 2020 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie zwołania zebrań rejonowych radców prawnych
w celu wyboru delegatów na XL Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
 
Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 75) oraz § 15 ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (t.j. ogłoszony w załączniku do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr 852/X/20 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych radców prawnych w celu wyboru delegatów na XL Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, zmienionej uchwałą Nr 859/X/20 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 14 marca 2020 r. oraz uchwałą Nr 873/X/20 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2020 r. wprowadza się w § 1 zmiany terminów i miejsc obycia zebrań rejonowych radców prawnych w celu wyboru delegatów na XL Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, w ten sposób, że zebrania rejonowe odbędą się następująco:
 
Rejon I Rzeszów - Miasto:
W sali wykładowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a - 1 lipca 2020 r. o godz. 15:00/drugi termin: godz. 15:30.
Rejon II Rzeszów - Miasto:
W sali wykładowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a - 2 lipca 2020 r. o godz. 15:00/drugi termin: godz. 15:30.
Rejon III Rzeszów - Powiat:
W sali wykładowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a - 3 lipca 2020 r. o godz. 15:00/drugi termin: godz. 15:30.
Rejon IV Miasto Mielec i powiat mielecki:
W sali konferencyjnej Hotelu Atena w Mielcu, ul. Przemysłowa 67 - 2 lipca 2020 r. o godz. 15:00/drugi termin: godz. 15:30.
Rejon V Miasto Krosno i powiat krośnieński:
W auli Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, w kampusie przy ul. Dmochowskiego 12 - 2 lipca 2020 r. o godz. 15:00/drugi termin: godz. 15:30.
Rejon VI Miasto Jasło i powiat jasielski:
W sali konferencyjnej Restauracji "U Schabińskiej" w Jaśle, ul. Floriańska 42 - 1 lipca 2020 r. o godz. 15:00/drugi termin: godz. 15:30.
Rejon VII Miasto Sanok i powiat sanocki, leski, bieszczadzki i brzozowski:
W sali wystawowej Klubu Puchatek SSM w Sanoku, ul. Traugutta 9 - 1 lipca 2020 r. o godz. 15:00/drugi termin: godz. 15:30.
Rejon VIII Miasto Przemyśl i powiat przemyski:
W sali Hotelu Accademia w Przemyślu, ul. Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 - 2 lipca 2020 r. o godz. 15:00/drugi termin: godz. 15:30.
Rejon IX Miasto Jarosław i powiat jarosławski, przeworski i lubaczowski:
W Restauracji ADM w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 65 - 30 czerwca 2020 r. o godz. 15:00/drugi termin: godz. 15:30.
 
§ 2.
 
Zebrania rejonowe zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie w dniu ich odbycia.
 
§ 3.
 
Zgłoszenia kandydatów na delegatów na XL Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie dokonane i zarejestrowane przez Okręgową Komisję Wyborczą powołaną Uchwałą Nr 851/X/20 Rady OIRP w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2020 roku, zachowują ważność.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi Rady.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2020-06-15

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl