f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

lista radców prawnych wylosowanych do punktów NPP

W dniu 30 listopada 2018 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie zatwierdziła listę radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.
 
Rada podjęła są uchwałę na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2007r. poz. 2030 ze zmianami) oraz § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych (t.j. ogłoszony uchwałą Nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 100/X/2018 KRRP z dnia 22 września 2018 r.).
 
Przypominamy że radcy prawni wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mają obowiązek dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby samorządu radcowskiego poprzez doręczenie Dziekanowi Rady OIRP w Rzeszowie półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzonego na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2007r. poz. 2030 ze zmianami).
 
Lista radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. dostępna jest w pliku do pobrania poniżej.

2018-12-04

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl