f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

KOMUNIKAT DZIEKANA RADY OIRP W RZESZOWIE

W związku z tym, że z przyczyn niezależnych od OIRP w Rzeszowie nastąpiło ograniczenie liczby punktów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim wyłącznie do punktu w Ropczycach, Rada OIRP w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 30. Listopada 2018r. - w celu zapewnienia równych szans tym radcom prawnym, którzy zgłosili się do świadczenia NPP w punktach: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Wielopole Skrzyńskie - zdecydowała o powtórzeniu losowania w tym Powiecie, uwzględniając w losowaniu radców prawnych, którzy zgłosili się do świadczenia usług NPP na tym terenie.
 
Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 30.11.2018r. w siedzibie OIRP w Rzeszowie o godz. 10:45. Transmisja z losowania zostanie przeprowadzona na profilu Facebook OIRP w Rzeszowie.
 
Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
2018-11-30

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl