f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


SZLACHETNA PACZKA

Koleżanki i Koledzy,  
 
W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji chciałbym poinformować, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie postanowiła aktywnie włączyć się w tegoroczną, XVIII edycję SZLACHETNEJ PACZKI.
 
Ta z pewnością znana Wam akcja umożliwi skierowanie i dotarcie z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących. Takich, które przez splot okoliczności, nie z własnej winy stanęły przed barierą utrudniającą im pójście naprzód. Rodzin, dla których niekiedy codzienność jest walką o lepsze jutro dla siebie czy też dla najbliższych.
 
Chciałbym umożliwić każdej (każdemu) z Koleżanek i Kolegów włączenie się do tej wspaniałomyślnej inicjatywy w roli darczyńców. W tym celu proszę wszystkich zainteresowanych (zarówno indywidualne osoby jak zespoły/kancelarie) udzieleniem wsparcia o przesłanie zgłoszenia na następujący adres e-mail: biuro@oirp.rzeszow.pl
 
Proszę o podanie danych kontaktowych osoby/osób (ewentualnie danych kancelarii) zgłaszających chęć udziału w akcji.
 
Zgłoszenia proszę przesyłać do 28 listopada 2018 r. Członkowie Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji wraz z Wolontariuszami SZLACHETNEJ PACZKI skontaktują się indywidualnie ze zgłoszonymi osobami/kancelariami w celu ustalenia kwestii organizacyjnych i skoordynowania wsparcia odpowiednio do ilości osób zainteresowanych wsparciem akcji.
 
Aktualnie wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI odwiedzają Rodziny, badają ich historię i tworzą opisy, tak aby 30.11.2018 r.  darczyńcy mogli wybrać Rodzinę dla której przygotują mądra i inspirującą pomoc, która poprowadzi do zmiany ich życia na lepsze.
 
Przygotowana trafi do wybranych Rodzin w weekend Finałowy, tj. 8-9.12.2018 r.
 
Raz jeszcze gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tej inicjatywie.
 
W razie pytań, proszę o kontakt mailowy na adres: biuro@oirp.rzeszow.pl
 
Dziekan Rady
 
Bartosz Opaliński
2018-11-23

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl