f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Nadzwyczajne Zgromadzenie OIRP w Rzeszowie - wybór Rzecznika Dyscyplinarnego X kadencji.

Nadzwyczajne Zgromadzenie OIRP w Rzeszowie - wybór Rzecznika Dyscyplinarnego X kadencji.
 
W dniu 8 września 2018 r. odbyło się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, podczas którego wybrano Rzecznika Dyscyplinarnego X kadencji.
 
Nowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym został r. pr. Cezary Andruszewski - serdecznie gratulujemy!
 
Na Zgromadzeniu Dziekan Rady Bartosz Opaliński w uroczysty sposób podziękował także za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz OIRP w Rzeszowie Pani Ewie Rzeczkowskiej, która kierowała pracą Biura OIRP w Rzeszowie przez 35 lat oraz Panu r. pr. Włodzimierzowi Sarnowski, który na rzecz OIRP w Rzeszowie pracował 27 lat jako Skarbnik, Sekretarz oraz Rzecznik Dyscyplinarny.
2018-09-14

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl