f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Rzeszowie

OKW działając stosownie do postanowienia § 18 ust. 2 Uchwały nr 10/2010 IX KZRP z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu zawiadamia niniejszym, że w wyborze na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Rzeszowie przeprowadzanym podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia OIRP w Rzeszowie w dniu 8 września 2018 r. zgłoszono w terminie i zrejestrowano następujących kandydatów:

  1. R.pr. Cezary Andruszewski nr wpisu RZ-496 z rejonu Rzeszów
  2. R.pr. Adam Kawka nr wpisu RZ-K-404 z rejonu Krosno
W wyborze przysługuje jeden mandat wyborczy.
 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

 

r.pr. Tomasz Pisuliński
2018-08-28

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl