f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


SZKOLENIE WYJAZDOWE APLIKANTÓW OIRP RZESZÓW W SOLINIE

Szkolenia aplikantów radcowskich z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie organizowane są zwyczajowo w siedzibie Izby. Tworzeniu więzi w ramach samorządu sprzyja organizowanie również takich wydarzeń, jakimi są szkolenia wyjazdowe. Po raz kolejny w wieloletniej tradycji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie w dniach 11 do 13 maja 2018 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe aplikantów radcowskich w Solinie w powiecie bieszczadzkim. Uczestnikami wydarzenia, tak jak w poprzednich latach, byli aplikanci z wszystkich roczników. Przedstawicieli kadry szkoleniowej reprezentowali radcowie prawni wchodzący w skład komisji do spraw aplikacji.
 
Szkolenie wyjazdowe zainaugurował Kierownik Szkolenia OIRP Rzeszów r.pr. Jacek Rudnicki, który przeprowadził wykład nt. ochrony dóbr osobistych.
 
Kolejny dzień szkolenia poświęcony był indywidualnym konsultacjom aplikantów z wykładowcami. Po zakończeniu części edukacyjnej, w dalszej części dnia aplikanci dysponowali czasem wolnym, w ramach którego zorganizowano różne formy aktywnego wypoczynku, m. in. wędrówkę po bieszczadzkich szlakach, zwiedzanie okolicznych miejscowości i atrakcji turystycznych.
 
Istotną, choć nie zawsze docenianą zaletą szkoleń otwartych, a szczególnie tych realizowanych w formule wyjazdowej, jest też możliwość zawarcia przez uczestników nowych znajomości z  aplikantami innych roczników, z którymi nie mają możliwości spotkania podczas zajęć odbywających się w różnych dniach tygodnia. Jest to okazja do spojrzenia na omawiane sytuacje zawodowe z szerszej perspektywy, nie ograniczonej do doświadczeń osób z jednej grupy zajęciowej. Dzielenie się zdobytą wiedzą sprzyja pojawianiu się nowych pomysłów, możliwych do natychmiastowego wdrożenia lub choćby przedyskutowania po szkoleniu.
 
W celu zagwarantowania uczestnikom przyjemnej atmosfery wykładów, ostatniego dnia pobytu w  Solinie, Opiekun Aplikantów r. pr. Aleksander Cisek przeprowadził zajęcia tuż nad brzegiem jeziora solińskiego nt. szkód na osobie i zadośćuczynienia. Dzięki merytorycznie i pomysłowo przygotowanym wykładom, aplikanci wykazali się nienaganną frekwencją. Połączenie nauki z atrakcyjnym wyjazdem to także szansa na odpoczynek od codziennej rutyny i okazja do integracji. Szkolenie wyjazdowe przez wielu aplikantów odbierane jest jako forma docenienia ich wkładu w życie samorządu radcowskiego. A to z kolei może przedkładać się na lepszą motywację do zdobywania nowej wiedzy, a następnie ? na większe zaangażowanie w wykorzystywanie jej po powrocie.
 
Szkolenie wyjazdowe aplikantów radcowskich z OIRP w Rzeszowie zakończyło się w niedzielne popołudnie. W trakcie całego wyjazdu dopisywała piękna pogoda, która pozwoliła w pełni wykorzystać i podziwiać uroki Bieszczad i Zalewu Solińskiego. Wszyscy uczestnicy szkolenia wrócili bezpiecznie do Rzeszowa, bogatsi o wiedzę i nowe znajomości. Miejsce przeprowadzania zajęć sprawiło, że przebiegały one bez zakłóceń dla naturalnego rytmu pracy, co stanowiło również ich ogromną zaletę. Dało się słyszeć liczne opinie aplikantów, że takich szkoleń brakowało im w całym toku studiów uniwersyteckich i pierwszy raz mieli okazję doświadczyć tak atrakcyjnej formuły zdobywania wiedzy dopiero w trakcie odbywania aplikacji samorządowej, prowadzonej przez izbę radców prawnych. Z pewnością formuła szkoleń wyjazdowych jest godna naśladowania i stanowi kolejny argument przemawiający za wyborem aplikacji samorządowej, jako właściwej drogi do zdobycia uprawnień zawodowych radcy prawnego.
2018-05-25

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl