f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Opinia OBSiL KRRP dotycząca możliwości ustalania z klientem wysokości wynagrodzenia

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że Ośrodek Badań Studiów i Legislacji KRRP wydał opinię w sprawie możliwości ustalenia z klientem wysokości wynagrodzenia przysługującego radcy prawnemu z tytułu zastępstwa procesowego. Tekst opinii został umieszczony pod adresem http://obsil.pl/aktualnosci/opinia-obsil-krrp-dotyczaca-mozliwosci-ustalania-klientem-wysokosci-wynagrodzenia-przyslugujacego-radcy-prawnemu/
 
Przedstawiam również tekst opinii w formacie PDF. Zachęcam do zapoznania się z opinią i wnioskami z niej wynikającymi.
 
Z poważaniem
 
Adam Dachowski-wicedziekan
2018-02-12

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl