f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Niemiecka Fundacja na Rzecz Międzynarodowej Współpracy Prawników organizuje Wielostronny Staż dla Adwokatów i Radców prawnych w 2018 r.

Opis Programu i warunki uczestnictwa

Niemiecka Fundacja na Rzecz Międzynarodowej Współpracy Prawników (IRZ) wspólnie z Federalną Izbą Adwokacką (BRAG) i Zrzeszeniem Niemieckich Adwokatów (DAV) organizuje Wielostronny Staż dla adwokatów i radców prawnych z krajów partnerskich Fundacji. Celem programu jest poznanie i pogłębienie podstawowej wiedzy z zakresu prawa niemieckiego oraz poznanie metody pracy niemieckiej kancelarii prawnej.

Przebieg Programu i jego cele

Staż będzie realizowany w okresie od dn. 23 sierpnia 2018 r. (data przyjazdu) do dn.29września 2018r. (data wyjazdu).

Staż rozpocznie się trwającym od dn. 24 sierpnia 2018r. do dn. 31 sierpnia 2018 r. w Königswinter (w pobliżu Bonn) seminarium wprowadzającym w zakresie niemieckiego ieuropejskiego prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. W dniu 1 września 2018 r. uczestnicy Programu udadzą się na miejsca odbywania stażu.

Uczestnicy będą odbywali staż od dn. 3 do dn. 26 września 2018 r. w wybranych kancelariach adwokackich, na terenie całych Niemiec. Rozmieszczenie uczestników co do zasady przeprowadza Fundacja. Istnieje alternatywna możliwość, aby uczestnicy odbywali staż w wybranych przez siebie kancelariach. W takim wypadku, uczestnicy są również zobowiązani do aktywnego szukania zakwaterowania w miejscu odbywania stażu.

Nadzór merytoryczny podczas stażu odbywa się bez przydziału konkretnych zadań i dyspozycji podlegających ocenie, ale zależny jest od aktualnych możliwości goszczącej kancelarii. Staż powinien służyć jak najszerszemu przedstawieniu działalności niemieckiej kancelarii prawniczej oraz sposobu, wjaki pracują tam prawnicy. Celem powinno być również poznanie prawa materialnego na podstawie konkretnej sprawy. Jednakże, poznanie w całości prawa materialnego, nawet przy systematycznych zajęciach, jest trudne do osiągnięcia ze względu na krótki czas trwania stażu i wysokie obciążenie pracą w kancelariach goszczących. Uczestnicy będą zatem częściowo zobowiązani do podjęcia własnej inicjatywy, studiowania literatury fachowej, ponadto muszą się liczyć z koniecznością sporządzania pism procesowych i innych dokumentów. Uczestnicy winni mieć także możliwość udziału wrozprawach sądowych i uczestnictwa w przyjmowaniu stron w kancelarii

Na zakończenie stażu w terminie od dn. 27 do dn. 28 września 2018r. w Königswinter odbędzie się seminarium podsumowywujące. Podróż powrotna do krajów ojczystych odbędzie się w dniu 29 września 2018 r.

Warunki finansowe Programu

Organizatorzy ponoszą następujące koszty:

 • zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania seminarium w Königswinter,
 • koszty podróży z Königswinter do miejsca odbywania stażu i z powrotem,
 • zakwaterowanie w miejscach odbywania stażu (w apartamencie lub w pensjonacie),
 • dodatek pieniężny do kosztów utrzymania w czasie stażu w wysokości 550 EURO
 • opłacenie ubezpieczenia na wypadek nagłej choroby.

Koszty przyjazdu na seminarium wprowadzające do Königswinter i powrotu z Königswinter po seminarium podsumowującym ponosi sam uczestnik.

Z ostrożności i kierując się troską, wskazuje się, że dodatek pieniężny przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania, z reguły nie wystarcza na pokrycie wszystkich potrzebnych kosztów dziennego utrzymania uczestnika, dlatego konieczny jest jego osobisty wkład finansowy.

Nabór do Programu i warunki uczestnictwa w Programie

Maksymalny wiek uczestnictwa w stażu wynosi 35 lat. Podstawowym warunkiem udziału wstażu jest dobra lub bardzo dobra znajomość języka niemieckiego - w razie potrzeby, na wniosek IRZ, potwierdzona testem językowym. Uczestnicy stażu powinni czynnie praktykować w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, a w dn. 28 marca 2018 (dzień naboru) od co najmniej roku być czynni jako adwokaci lub radcowie prawni lub odbywać aplikację na ostatnim roku aplikacji.

Adwokaci i radcowie prawni, którzy w krajach swojego pochodzenia praktykują:

 • w niemieckiej kancelarii adwokackiej, tj. w kancelarii będącej filią niemieckiej kancelarii prawniczej lub która działa w imieniu niemieckiej kancelarii prawniczej,
 • w kancelarii, która ma czynne biuro w Niemczech,
 • w kancelarii partnersko powiązanej z niemiecką kancelarią prawniczą nie będą dopuszczeni do uczestniczenia w stażu.

Z troski o pomyślne zakończenie Programu, w tym i korzyści płynące ze stażu, zwraca się uwagę i na tę okoliczność, iż w przypadku gdy osobiste lub inne przyczyny zagrożą uczestnictwu w stażu lub uniemożliwią jego ukończenie, fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia stażu. W takim przypadku wszelkie dodatkowe koszty podróży, powstałe w związku z wcześniejszym powrotem uczestnika do kraju pochodzenia, ponosi sam uczestnik.

Kandydaci na staż muszą przedłożyć następującą dokumentację:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (akceptowane są tylko formularze zgłoszeniowe wypełnione na komputerze)
 • zdjęcie paszportowe (w kolorze i dobrej rozdzielczości), które można umieścić na formularzu zgłoszeniowym lub wysłać osobno w formacie JPEG,
 • życiorys w formie tabeli sporządzony na komputerze w języku niemieckim (z pełnym adresem pocztowym, numerem telefonu, adresem e-mail).

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać do IRZ pocztą elektroniczną w terminie do

28marca 2018 roku na adres vitzthum@irz.de

Niekompletne zgłoszenia nie będą brana pod uwagę. Dodatkowe doręczenie dokumentacji drogą pocztową nie jest wymagane.

Uwaga końcowa: polscy adwokaci i radcowie prawni aspirujący do udziału w w/w Programie doręczają dokumentację niezbędną przy naborze bezpośrednio do Fundacji, bez pośrednictwa Krajowej Rady Adwokackiej czy Krajowej Rady Radców Prawnych, na adres email podany wyżej do p. Andrei Vitzthum, która jest organizatorem, opiekunem i dobrym duchem tej inicjatywy.

 

Tekst przetłumaczyła r.pr. mgr Małgorzata Sroka - Sauerland, rekomendująca udział w tym stażu jako uczestnik Programu w 2001 r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Małgorzata Sroka - Sauerland telefonicznie 608313513 lub mailowo: m-sroka-sauerland@o2.pl.

Dodatkowo podajemy adres strony głównej Fundacji:

http://www.irz-netzwerk.eu, na której znaleźć można pozostałe informacje dotyczące Fundacji, historii Programu, jego uczestników i opis Programu w języku niemieckim.
2018-01-31

Pliki do pobrania

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl