f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Uruchomienie indywidualnych rachunków dla każdego radcy prawnego i aplikanta

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję o kolejnym usprawnieniu i unowocześnieniu w działalności naszej Izby. Została podpisana umowa z bankiem prowadzącym nasz rachunek podstawowy o uruchomieniu rachunków indywidualnych dla każdego radcy prawnego i aplikanta członków naszej Izby.
 
Rachunki indywidualne są przeznaczone wyłącznie do wnoszenia składki miesięcznej obejmującej również składki na ubezpieczenia OC. Rachunki te nie mogą być wykorzystywane do dokonywania innych wpłat na rzecz Izby np. opłaty za szkolenia, opłaty za wydanie legitymacji, opłaty za szkolenia wyjazdowe itp.
 
Opłaty te proszę wpłacać na rachunek podstawowy którego numer podany jest na naszej stronie internetowej. W przypadku dokonania wpłaty na indywidualny rachunek bankowy innej wpłaty niż z tytułu składki miesięcznej, wpłata ta zostanie automatycznie zaliczona jako wpłata z tytułu składki miesięcznej. Nie ma także możliwości uiszczania jedną wpłatą składki członkowskiej za kilku radców czy aplikantów (np. wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, wpłaty zbiorcze za pracowników kancelarii lub innego podmiotu). W przypadku dokonania takiej zbiorczej wpłaty zostanie ona zaliczona jako wpłata składki członkowskiej radcy prawnego lub aplikanta któremu przypisano dany numer rachunku.
 
Numery indywidualnych rachunków bankowych będą dostępne dla radców prawnych na koncie extranet ? zaś dla aplikantów radcowskich na koncie dzienniczka elektronicznego.
 
O terminie uruchomienia opisanej wyżej usługi poinformuję w dodatkowym komunikacie.
 
Planowany termin to I kwartał 2018 roku.
 
Z poważaniem
Adam Dachowski
Wicedziekan Rady
2018-01-24

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl