f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Rola obrońcy w zapobieganiu torturom - wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do samorządów prawniczych

W załączeniu publikujemy treść wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 21 grudnia 2017 r., kierowanego do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych dot. podjęcia działań edukacyjnych, uświadamiających radcom prawnym i aplikantom ich rolę w zapobieganiu torturom.
 
Rzecznik przypomniał standardy i rekomendacje międzynarodowych instytucji monitorujących sytuację osób pozbawionych wolności - Podkomitetu ONZ do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (SPT) oraz Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).
 
Zachęcił samorządy zawodowe do wykorzystywania w działalności dydaktycznej Podręcznika skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Protokołu Stambulskiego).
2018-01-08

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl