f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.


Konkurs na najciekawsze prace plastyczne na temat: Mój rodzic - radca prawny - oczami dziecka

Z okazji zbliżającego się Dnia Radcy Prawnego, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie serdecznie zaprasza dzieci w wieku 3 - 12 lat do udziału w konkursie na najciekawsze prace plastyczne na temat: "Mój rodzic - radca prawny - oczami dziecka". Jesteśmy bardzo ciekawi jak oczami dziecka postrzegany jest radca prawny oraz jak nasze Pociechy widzą na co dzień pracę rodziców wykonujących zawód radcy prawnego.
 
Konkurs zaadresowany jest do wszystkich dzieci zarówno radców prawnych jak i aplikantów radcowskich! Zachęcamy do udostępniania informacji o Konkursie. Przewidujemy atrakcyjne nagrody!
 
Nadsyłane prace (drogą elektroniczną) mogą być sporządzane w dowolnej technice przy czym nie mogą przekraczać formatu A4 i oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
a) Kategoria I - prace Uczestników w wieku 3-5 lat
b) Kategoria II - prace Uczestników w wieku 6-8 lat
c) Kategoria III - prace Uczestników w wieku 9-12 lat
 
Samodzielnie wykonaną przez dziecko pracę konkursową należy przesłać w formie skanu/zdjęcia (wyłącznie) na adres e-mail: biuro@oirp.rzeszow.pl w terminie do 30.07.2024 r., rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się początkiem sierpnia.
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie pracy konkursowej wraz z podaniem imienia, nazwiska i wieku Uczestnika, a także dane kontaktowe oraz wypełnione zgody. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Regulaminie Konkursu zamieszczonym poniżej (na stronie internetowej OIRP Rzeszów, zakładka aktualności).
 
Wyboru dokona Jury pod przewodnictwem Dziekana r. pr. Bartosza Opalińskiego.
 
Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Uprzejmie prosimy o przesłanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna na prezentowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych i wizerunku Uczestnika oraz przetwarzanie danych osobowych w obrębie organizowanego konkursu, a także podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (formularze w załączeniu poniżej/na stronie internetowej OIRP Rzeszów, zakładka aktualności).
 
Serdecznie zapraszamy!

2024-07-04

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl