f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Trwa głosowanie internautów w konkursie Kryształowe Serce Radcy Prawnego. Zagłosuj na r. pr. Huberta Guz

Znamy nazwiska radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy zostali nominowani w XV edycji Konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego", wśród nich jest nasz kolega r. pr. Hubert Guz, który w internetowym losowaniu w kategorii ?Nagroda Internautów - wyróżniająca działalność społeczną oraz bezinteresowną pomoc.
 
Każdy z nas może oddać swój głos na stronie www.krysztaloweserce.kirp.pl. Serdecznie zapraszamy do głosowania na r. pr. Huberta Guz!
 
 
Nominowane w konkursie osoby cechują się nie tylko profesjonalizmem, ale i zaangażowaniem w pomoc prawną osobom, które nie mogą sobie na nią pozwolić. Niejednokrotnie poświęcają swój czas i energię, a także merytoryczne przygotowanie, by dobro ich klientów było chronione. Ich działania zostały zauważone. Konkurs "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" bowiem nagradza radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.
 
XV edycja konkursu "Kryształowe serce Radcy Prawnego", corocznie organizowanego przez samorząd radcowski, wzorem roku ubiegłego rozstrzygnie się w dwóch etapach. W etapie pierwszym radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w regulaminie konkursu zgłosiły bezpośrednio do kapituły konkursu kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej okręgowej izby. W etapie drugim konkursu kapituła dokona oceny nominowanych, by wybrać laureatów w kategorii pierwszej - "Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc". W skład kapituły wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska.
 
Głosy internautów pozostają jednak tak samo ważne. Istotnym elementem dodatkowym konkursu bowiem jest głosowanie internetowe w kategorii drugiej - "Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc". W drodze głosowania internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej https://krysztaloweserce.kirp.pl/ zostanie wyłoniony dodatkowy laureat. Udział w głosowaniu może wziąć każdy.
 
Głosować na swojego faworyta można od 16 do 30 maja.

2023-05-22

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl