f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Kurs języka migowego z dofinansowaniem dla radców prawnych

Szanowni Państwo!
 
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS zaprasza do wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także do  uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.
 
Osoby głuche bardzo często nie mają dostępu do prawników znających język migowy. Kursy odbywają się w średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00).
 
Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.
 
Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny.
 
Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 800,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON.
 
Dofinansowanie do kursu w województwie podkarpackim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości ok. 80,00 zł.
 
Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a prawnicy mają taki kontakt bardzo często. Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej, a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON.
 
Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej do 31.01.2022. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń.
 
Organizatorzy pomagają w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej wiadomości.
 
2021-11-24

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl