f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Pierwsze wspólne posiedzenie członków Komisji działających przy OIRP w Rzeszowie

19 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie członków Komisji działających przy OIRP w Rzeszowie, na którym podsumowano dotychczas zrealizowane projekty i przedsięwzięcia oraz omówiono cele i wyzwania jakie stoją przed każdą z komisji.
 
W spotkaniu wzięli udział członkowie Komisji ds. aplikacji i praw człowieka, Komisji ds. promocji i polityki informacyjnej, Komisji wykonywania zawodu, Komisji spraw socjalnych, sportu i integracji, Komisji ds. zagranicznych, a także członkowie Zespołu młodych radców prawnych, Biura prasowego i Redakcja Kwartalnika ?Nie tylko o prawie?.
 
Spotkanie otworzył Dziekan Rady Bartosz Opaliński, który podziękował wszystkim za dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz samorządu oraz podkreślił znaczenie i wartość podejmowanych przez Komisję działań.
 
Podczas spotkania rozmawiano także o promocji zawodu radcy prawnego, rozwoju nowych technologii, działaniach mających na celu integracje środowiska radców prawnych, nowatorskich formach doskonalenia i wspierania zawodowego, realizacji przyszłych projektów a także o działaniach związanych z jubileuszem 40-lecia samorządu radców prawnych.
2021-11-23

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl