f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 lipca 2021 r.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do wszystkich organów władzy publicznej o podjęcie - w ramach swoich kompetencji - pilnych działań zmierzających do doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w zgodzie z Konstytucją i wiążącymi Rzeczpospolitą Polską normami prawa międzynarodowego oraz z uwzględnieniem treści zapadłych w ostatnich dniach orzeczeń sądów europejskich.
 
Orzeczenia te potwierdziły podnoszone od kilku lat przez samorząd radców prawnych wątpliwości i obawy dotyczące negatywnych skutków zmian w systemie sądownictwa polskiego.
 
Uważamy, że zapewnienie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej jest warunkiem koniecznym realizacji fundamentalnej zasady demokratycznego państwa prawa, gdyż gwarantuje bezpieczeństwo obrotu prawnego i ochronę interesów jednostek. To zaś jest znamieniem przynależności do europejskiej kultury prawnej.
 
Apelujemy, aby bieżące spory i ambicje polityczne nie przesłoniły nikomu celu i zadania stojącego przed każdą władzą, jakim jest troska o dobro wspólne, a przynależność do rodziny narodów europejskich i respektowanie jej dorobku prawnego jest gwarantem rozwoju cywilizacyjnego.
2021-07-22

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl