f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Międzynarodowe szkolenie dla prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF)

Komisja Zagraniczna KRRP informuje, że w ramach kontraktu przyznanego przez Komisję Europejską, Europejska Fundacja Prawników (ELF) oraz Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) organizują szkolenia online dla prawników na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod linkiem: www.aml4lawyers.eu
 
Webinaria obejmować będą http://aml4lawyers.euwszystkie istotne aspekty prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczące problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CTF), takie jak ocena ryzyka, tajemnica zawodowa, obowiązki sprawozdawcze i kwestie transgraniczne.
 
Szkolenie jest otwarte dla prawników ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i jest bezpłatne. Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom i trwać będzie cztery godziny (9.00-13.00). Obowiązuje rejestracja - na prośbę ELF oraz CCBE, Krajowa Izba Radców Prawnych zbiera zgłoszenia od zainteresowanych udziałem radców prawnych i aplikantów radcowskich. Konieczna jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego. Szczegółowy program dopiero zostanie opublikowany.
 
Radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy zaproszeni są do udziału ww. webinariach w następujących terminach:
 
W piątek 4 czerwca 2021 r. w języku francuskim (Zoom, godz. 9.00-13.00), link rejestracyjny na webinarium: www.webankieta.pl/francuski.html
 
W poniedziałek 28 czerwca 2021 r. w języku angielskim (Zoom godz. 9.00-13.00), link rejestracyjny na webinarium: www.webankieta.pl/angielski.html
 
Termin przesyłania zgłoszeń: poniedziałek 3 maja 2021 r. godz. 24.00
 
Udział w ww. webianariach jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich!!
2021-04-14

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl