f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych, obowiązującej na egzaminie radcowskim w 2021 r.

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi "Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych", obowiązującej na egzaminie radcowskim w 2021 r.
 
Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin  radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320). Stosownie do treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 
Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:
 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.
 
Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.
 
Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
 
Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci ? pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).
 
 • Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:
 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB); system operacyjny (32/64-bit):
 • Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1]; 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB; konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję "prezentacja" /"wysoka wydajność"[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.
Uwagi:
Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.
 
* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
 
W celu rozpoczęcia testowania "Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych" należy:
[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.
 
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis ?Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy?.
 
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.
2021-04-06

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl