f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Możliwość korzystania z usług hotelarskich przez zdających egzamin radcowski

Rada Ministrów uwzględnia postulat KRRP dotyczący możliwości korzystania z usług hotelarskich przez zdających egzamin radcowski i zaangażowanych w postępowania dyscyplinarne.
 
Dnia 29 marca 2021 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii( Dz. U. poz. 574). Nowelizacja poszerza katalog osób, które wyłączone są spod zakazu korzystania z usług hotelarskich. Zgodnie z nowym brzmieniem par. 9 ust. 3 pkt. 14 rozporządzenia z usług tych mogą korzystać również osoby zdające i organizujące egzaminy zawodowe, natomiast wedle par. 9 ust. 3 pkt 47 usługi te są dostępne również dla ?dla członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych, obrońców, pełnomocników stron oraz stron w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym?.
 
Obie grupy osób zostały uwzględnione w nowym rozporządzeniu na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych.
 
Pełną treść aktu prawnego można znaleźć pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000574
2021-03-31

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl