f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Oferta turnusów sanatoryjnych dla radców prawnych

 Szanowni Państwo,
 
W załączeniu przedkładam oferty trzech turnusów sanatoryjnych: dwóch w Krynicy Zdroju oraz jeden w Międzyzdrojach. Oferty zostały uzyskane przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz przez Klub Seniora w OIRP w Olsztynie.
 
Jednocześnie informuje, iż Krajowa Izba Radców Prawnych finalizuje również inne umowy dotyczące warunków pobytu radców prawnych w sanatoriach i korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, o czym będziecie Państwo na bieżąco informowani. Żadna z powyższych ofert dotyczących turnusów sanatoryjnych nie korzysta z dofinansowania przez Krajową Izbę Radców Prawnych, albowiem w dniu 5 grudnia 2020 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę o zawieszeniu działalności Funduszu Seniora do końca 2021 r. Zgodnie z uchwałą w budżecie Krajowej Rady Radców Prawnych na 2021 r. na Fundusz Seniora nie przeznacza się środków, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały Nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej.

Informuje także, że na podstawie Uchwały Nr 45/XI/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Okręgowej Izbie Radców Prawnych przypada 75% (wcześniej 70%) kwot składek członkowskich radców prawnych i aplikantów, a Krajowej Radzie 25% (wcześniej 30%) tych składek. Zmiana ta miała na celu lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie i rozdysponowanie środków przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych. Zatem wszystkie wnioski o przyznanie pomocy finansowej w związku z realizacją pobytów sanatoryjnych można kierować bezpośrednio do właściwych Okręgowych Izb Radców Prawnych, a ja ze swojej strony proszę o ich uwzględnianie (dofinansowanie) w jak największym zakresie.
 
 
Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych
Michał Korwek
2021-03-29

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl