f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Zaproszenie do udziału w I sesji online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego - zgłoszenia do 03.03.2021 r. godz. 24.00

Komisja Zagraniczna KRRP zaprasza do udziłau w I sesji programu CRIMILAW, w Polsce kierowanego do radców prawnych, którego tematyka obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne. Pierwsza sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 12-23.04.2021 r.
 
Celem programu CRIMILAW jest przeszkolenie w sumie 360 prawników z kilku krajów UE z zakresu tematyki karnej (w tym 60 radców prawnych z Polski), przygotowanie materiałów szkoleniowych wieńczących cykl webinariów/seminariów CRIMILAW, a także umożliwienie międzynarodowego networkingu.
 
 
Obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie program CRIMILAW realizowany będzie online poprzez platformę do e-learningu Canvas. Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie, wówczas planowane są seminaria stacjonarne w wybranych krajach partnerskich programu (Włochy, Hiszpania, Francja, Węgry, Cypr, Grecja, Polska).
 
Liczba miejsc na sesję online w terminie 12-23.04.2021 r. jest ograniczona (w tym 60 radców prawnych z Polski).
 
Zapisy trwają do środy 3 marca 2021 r. do godz. 24.00, rejestracja możliwa jest jedynie pod linkiem: https://crimilaw.webankieta.pl/
 
W programie weźmie 15 osób, które jako pierwsze prześlą swoją zgłoszenie.
 
Potwierdzenie udziału wybranym uczestnikom zostanie przekazane najpóźniej 5 marca 2021 r.
 
Udział w programie jest odpłatny i wynosi 40 euro.
 
Pobrana opłata zostanie w całości przekazana na rachunek Europejskiej Fundacji Prawników ELF jako wkład własny w program CRIMILAW, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 
Szczegółowy program I sesji online dostępny jest tutaj.
 
Ważne informacje dotyczące I sesji online programu CRIMILAW w terminie 12-23.04.2021 r.
 
Pierwsza sesja online programu CRIMILAW realizowana będzie poprzez platformę e-learningowa Canvas.
 
Wszyscy prelegenci i użytkownicy otrzymają odpowiednie dostępy wraz z instrukcją użytkowania.
 
Pierwsza sesja programu CRIMILAW przybierze formę siedmiu 60-minutowych prelekcji online realizowanych na żywo, które następnie będą udostępnione w wersji do odtworzenia w dogodnym dla uczestnika czasie. Prelekcje zostaną podzielone na dwa moduły realizowane w terminie 12-16.04.2021 r. oraz 19-23.04.2021 r. tzn. będą realizowane na przestrzeni dwóch tygodni.
 
Szczegółowy program znajduje się poniżej. Uczestnicy sesji przez dwa tygodnie (równolegle do prelekcji) będą mieć dostęp do materiałów szkoleniowych udostępnianych na platformie Canvas. Dodatkowo poprzez platformę uczestnicy będą mogli się kontaktować ze sobą oraz z prelegentami w celu umożliwienia networkingu. Udział w webinarium nie będzie kończyć się testem sprawdzającym, zostanie jedynie przeprowadzona ankieta. Uczestnikami programu oprócz radczyń/radców prawnych z Polski będą także adwokaci/prawnicy z Włoch, Hiszpanii, Francji, Węgier, Cypru, Grecji. Tym samym sesje online będą miały międzynarodowy charakter.
 
Sesje realizowane będą w języku angielskim. Koordynator programu - Europejska Fundacja Prawników ELF wystawi zaświadczenia dla uczestników z informacją, że dany uczestnik wziął udział w szkoleniu CRIMILAW, które trwało 7 godzin zegarowych (7 prelekcji x 60 minut).
2021-03-01

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl