f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


III EDYCJA KONKURSU KRASOMÓWCZEGO ORATOR

Szanowni Aplikanci!
 
Serdecznie zapraszamy aplikantów radcowskich I, II i III roku zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie do udziału w III edycji Konkursu Krasomówczego ORATOR.
 
Celem Konkursu jest przygotowanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego w tym w szczególności w zakresie: pogłębiania wiedzy prawniczej, możliwości zaprezentowania w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie aplikacji, doskonalenia sztuki przemawiania w tym nauka logicznej argumentacji oraz dbałości o czystość i poprawność języka polskiego.
 
Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram konkursu:
1) do dnia 08.01.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia aplikantów, które należy przesyłać na adres e-mail: biuro@oirp.rzeszow.pl.
2) losowanie kazusów odbędzie 22.01.2021 r. o godzinie 15:00.
3) finał konkursu odbędzie się 20.02.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.
 
Podstawą wystąpień są przygotowane przez organizatora kazusy opracowane na podstawie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego i karnego. Wystąpienie uczestnika polega na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed zamknięciem rozprawy w postępowaniu przed sądem I lub II instancji. Jedna sprawa przedstawiana jest przez 2 osoby występujące w przeciwnych rolach procesowych.
 
Regulamin konkursu jest dostępny poniżej.
2020-12-21

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl