f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych: 7-11 października 2020 r.

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 7 do 11 października 2020 r. XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych.
 
Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym "Wisan" w Bystrem.
 
Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi 510 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 590 zł i obejmuje:
  • zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 7 października br. do śniadania w dniu 11 października br.
  • opiekę przewodników GOPR
  • udział w programach towarzyszących,
  • ubezpieczenie.
 
Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) bądź pocztą na adres:
 
Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa
 
Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.
 
Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego "Wisan" Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 30 września 2020 r.
 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.
 
Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Rajdu lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.
 
W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa, a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne.
 
Zapraszamy serdecznie
 
Przewodniczący Komisji Integracji KRRP
Bartosz Opaliński
 
Wiceprezes KRRP
Michał Korwek
2020-09-14

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl