f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie: Gdynia, 20-23 sierpnia 2020 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych - Komisja Integracji organizuje XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie.
 
Impreza odbędzie się w dniach 20 - 23 sierpnia 2020 r. na kortach Arki Gdynia: Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia.
 
Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.
 
Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich - 250 zł,
dla radców prawnych - 360 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego - 590 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju - 200 zł
 
Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia: dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.
 
Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.
 
Zgłoszenia do dnia 13 sierpnia 2020r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać e-mailem (sito@kirp.pl).
 
Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XIX Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 7.08.2020r.
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Turnieju lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.
 
W przypadku dokonania rezerwacji indywidualnej w hotelu Nadmorski z puli pokoi po preferencyjnych cenach wynegocjowanych przez KRRP i odwołania imprezy, KRRP nie ponosi odpowiedzialności za zwroty wpłaconych indywidualnie zaliczek. Uczestnik winien w sprawie warunków zwrotu zaliczki kontaktować się bezpośrednio z hotelem Nadmorskim.
 
W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne.
 
Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę; 50.000 zł - nw., 100.000 zł - oc.
 
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.
 
Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.
 
Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa,
tel. bezpośrednio: 626 82 49 wew.104
e-mail sito@kirp.pl
 
Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się poniżej.
2020-07-20

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl