f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


OIRP w Rzeszowie pierwszym partnerem innowacyjnego projektu platformy szkoleniowej Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

OIRP w Rzeszowie pierwszym partnerem innowacyjnego projektu platformy szkoleniowej Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że OIRP w Rzeszowie, jako pierwsza Izba w Polsce, przystąpiła do pionierskiego projektu platformy szkoleniowej online - EAR i tym samym podjęła współpracę z Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
 
Już w poniedziałek 15 czerwca 2020 r. od godz. 9.30 do godz. 13.30 zapraszamy na pierwsze szkolenie za pośrednictwem platformy EAR, organizowane przez OIRP w Rzeszowie. Szkolenie poprowadzi SSR del. do SO Zbigniew Miczek i dotyczyć będzie tematu: Kara umowna w praktyce sądowej.
 
W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
funkcje i rodzaje kar umownych;
postanowienia umowne w zakresie kar umownych (zarzut sprzeczności z zasadami współżycia społecznego);
dochodzenie roszczeń z kar umownych;
roszczenia z kar umownych jako zarzut potrącenia;
miarkowanie kar umownych; kara umowna w posiedzeniu pojednawczym i mediacyjnym;
wierzytelności z kar umownych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
 
Za udział w szkoleniu można uzyskać 10 pkt. szkoleniowych.
 
Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na platformie EAR (ear.oirpwarszawa.pl) i utworzyć własne konto. Szkolenie będzie dostępne tuż przed jego rozpoczęciem!
 
Po zalogowaniu się na platformie prosimy wybrać zakładkę "Wykłady online" z logo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz nazwę szkolenia.
 
Po zakończonym szkoleniu prosimy o pobranie ze strony EAR certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu i przesłać do biura OIRP w Rzeszowie.
 
Jednocześnie informujemy, że wykład Pana Sędziego Zbigniewa Miczka będzie dostępny jeszcze przez tydzień (do dnia 21 czerwca 2020 r. do godz. 23.59) w formie e-learningu, również na wspomnianej platformie.
 
Mam nadzieję, że nowa platforma szkoleniowa, której partnerem została nasza izba, spełni Państwa oczekiwania.
 
Z pozdrowieniami
Bartosz Opaliński
2020-06-10

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl