f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Ankieta - Granice prawa do obrony w aspekcie uprawnień oskarżonego w procesie karnym

Szanowni Państwo, w imieniu Pani Marleny Ewy Żukowskiej doktorantki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Katedry Postępowania Karnego, zwracamy się z  prośbą o wypełnienie ankiety stworzonej na potrzeby pracy doktorskiej pt."Granice prawa do obrony w aspekcie uprawnień oskarżonego w procesie karnym" 

Ankieta dostępna jest pod linkiem:
 
 
Ankieta jest całkowicie anonimowa. Odpowiedzi udzielone przez radców prawnych pomogą w ujawnieniu najczęstszych problemów dotyczących prawa do obrony w procesie karnym, dzięki czemu analiza przeprowadzona w ramach rozprawy doktorskiej będzie miała walor praktyczny - przede wszystkim dla obrońców dążących do efektywnej obrony oraz pełnomocników dążących do efektywnej reprezentacji klienta w procesie karnym.
 
Wyniki przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane w rozdziale badawczym rozprawy doktorskiej oraz w artykułach naukowych.
 
Ankietę należy uzupełnić do dnia 30 lipca 2020 r.
 
Dziękujemy za wsparcie w badaniach i okazaną pomoc.
2020-06-09

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl