f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Radca prawny w czasach pandemii - konkurs na spot filmowy

?Radca prawny w czasach pandemii?
KOMISJA INTEGRACJI KRRP
ogłasza konkurs na spot filmowy.
 
Masz pomysł na krótki film telefonem? Od dawna myślisz, żeby go zrealizować? Nie zwlekaj! Czekamy na Twoją mini-produkcję, która docelowo zostanie zaprezentowana w filmie promującym zawód radcy prawnego wykonywany w okresie pandemii koronawirusa, pokazującym naszą aktywność w pracy i w domu. Dla najlepszych trzech spotów przewidziane są nagrody rzeczowe!
 
Kto może wziąć udział w Konkursie?
 
Konkurs skierowany jest dla wszystkich radców prawnych, którzy co najmniej w dniu zgłoszenia swojego udziału są wpisani na listę radców prawnych. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić więcej niż jeden spot.
 
Kiedy i w jaki sposób?
 
Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 27 maja 2020 r., o zachowaniu terminu decyduje data przesłania. Wykonany spot z dopiskiem w temacie wiadomości ?Konkurs na spot filmowy KIRP? należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sito@kirp.pl wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem wpisu oraz danymi kontaktowymi osoby zgłaszającej.
 
Wytyczne:
 
W naborze przyjmowane są prace wykonane w różnych technikach i o dowolnej tematyce. Jedynym ograniczeniem i wymogiem jest czas ? każdy z nadsyłanych filmów nie może przekroczyć 30 sekund. Zadaniem konkursowym jest samodzielne nakręcenie materiału filmowego nagranego telefonem w pionie lub wykonanie zdjęcia telefonem w pionie.
 
Kryteria oceny:
 
Zebrane propozycje będą rozpatrywane przez członków Komisji Integracji KIRP, którzy wezmą pod uwagę zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu i jego założeniami, oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot, kreatywność, trafność przekazu oraz wartość artystyczną i techniczną.
 
Co jest ważne?
 
Ważną cechą całego przedsięwzięcia jest pokazanie prawdziwych uczuć autorów - radców prawnych i ich najbliższych. Przygotowując materiał filmowy w formie video-relacji zależy nam, żeby na ujęciach znajdowały się osoby, które są uśmiechnięte, zaciekawione, będące w dobrym humorze. Liczą się emocje ? wywołanie zainteresowania i interakcji odbiorcy. Zamknąć film w kilkudziesięciu sekundach to nie lada wyzwanie?
 
Regulamin Konkursu dostępny jest w pliku do pobrania
 
Zapraszamy do udziału w Konkursie. Uwolnij wyobraźnię i zmierz się z czasem!
2020-05-15

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl