f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


PORTAL INTEGRACYJNY RADCÓW PRAWNYCH

Znaleźliśmy się w wyjątkowym, trudnym dla nas wszystkich momencie. Konieczność odizolowania się od innych, wykonywania pracy w sposób zdalny, zachowania ostrych rygorów sanitarnych w miejscach publicznych stwarza olbrzymie ograniczenia we wzajemnych bezpośrednich kontaktach. Pamiętajmy jednak o podtrzymaniu koleżeńskich więzi, pamiętajmy o najsłabszych, o seniorach, o osobach chorych.
 
Udostępniliśmy dla wszystkich radców prawnych i aplikantów narzędzie, dzięki któremu nikt nie zostanie sam, każdy z nas może podzielić się z drugim swoimi troskami, poprosić o pomoc. W przestrzeni Portalu Integracyjnego możemy tworzyć grupy zainteresowań, upowszechniać inicjatywy wolontariackie, porozmawiać ze sobą - tak po prostu - podzielić się swoimi obawami, problemami.
 
Uprzejmie informuję, że przygotowaliśmy plakaty w wersji pdf, pdf do druku, oraz png zachęcające członków naszego samorządu do skorzystania z aplikacji, jaką jest Portal Integracyjny.
 
Aby założyć darmowe konto i dołączyć do grona radców prawnych z całej Polski należy wejść na stronę internetową dostępną pod adresem: www.radcy-razem.pl oraz kliknąć w link ?Rejestracja? znajdujący się w prawym górnym rogu. Po wprowadzeniu danych następuje proces weryfikacji, który może potrwać do kilku dni.
 
Mam nadzieję, że Portal Integracyjny zachęci Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich do rozmów i budowania własnych grup zainteresowań, ale także pozwoli na wykorzystanie tych chwil, kiedy musimy pozostać w domu w sposób szczególny, dla siebie i dla innych.
 
Michał Korwek
Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych
 
Bartosz Opaliński
Przewodniczący Komisji Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych
2020-03-21

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl