f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Ponowny nabór radcy prawnego posiadającego uprawnienia mediatora do punktu NPP do punktu NPP z powiatu Miasto Rzeszów.

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie ogłasza ponownie nabór jednego radcy prawnego posiadającego uprawnienia mediatora (w myśl przepisu art. 4a ust 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej) do świadczenia nieodpłatnej mediacji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez powiat Miasto Rzeszów.
 
Zgłoszenia należy składać do dnia 19 stycznia 2020r., do godz. 23,59 w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, wskazując dzień tygodnia świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Formularz dostępny jest po zalogowaniu się w Extranecie na stronie internetowej OIRP w Rzeszowie pod adresem: https://www.oirp.rzeszow.pl/login/mediacjazglos
 
W razie zgłoszenia większej liczby radców niż liczba miejsc wybór radców prawnych dokonany zostanie w drodze losowania w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 14,00 w siedzibie OIRP w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8.
 
Losowanie ma charakter publiczny, co oznacza, że każdy radca prawny może być obecny w siedzibie Izby podczas losowania i osobiście obserwować jego przebieg.
 
Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
2020-01-17

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl