f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej dla radców prawnych będących emerytami i rencistami

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 151/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, informujemy, iż radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne nie wykonujący zawodu radcy prawnego - zwolnieni są z obowiązku uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej od dnia 1 stycznia 2020 r.
 
Wyżej wymieniona uchwała jest załączona poniżej.
2020-01-16

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl