f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


STANOWISKO Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

STANOWISKO
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2019 roku
 
Na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (t.j. ogłoszony uchwałą nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 roku),
 
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
popierając stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019r.:
 
1. Wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań mających na celu podporządkowanie sędziów i sądów władzy politycznej,
 
2. Przeciwstawia się nieuprawnionej ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w niezawisłość sędziowską i niezależność sądów,
 
3. Wyraża dezaprobatę wobec jakichkolwiek działań godzących w wartości stanowiące istotę demokratycznego porządku prawnego,
 
4. Przeciwstawia się działaniom naruszającym konstytucyjne wartości i skutkującym naruszeniem prawa UE,
 
5. Zwraca się do radców prawnych, aby zgodnie ze swoim sumieniem i zasadami Kodeksu etyki radcy prawnego przeciwstawiali się inicjatywom naruszającym interes demokratycznego Państwa Prawa i jego obywateli oraz wartości europejskich.
2019-12-20

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl