f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


OSTRZEŻENIE - Informacja o rozsyłaniu fałszywej korespondencji e-mail

Szanowni Państwo,
 
Od kliku dni do części radców prawnych z OIRP Rzeszów, przesyłana jest zainfekowana korespondencja e-mail, która sygnowana jest imieniem i nazwiskiem Pani Małgorzaty Wajdy, pracownika naszej Izby. Oprócz krótkiej treści do korespondencji załączony jest zainfekowany plik, po którego otwarciu może dojść do instalacji wirusów na Państwa telefonach lub komputerach.
 
Serwer OIRP Rzeszów został już kilkakrotnie sprawdzony i zapewniamy, że nie doszło do jakiegokolwiek ataku, a tym samym kradzieży danych członków OIRP w Rzeszowie. Nasz serwer nie jest połączony z siecią zewnętrzną i posiada wszelkie zabezpieczenia, które chronią go przed zewnętrzną i wewnętrzną kradzieżą danych. Skrzynki pocztowe pracowników Izby również nie zostały zaatakowane czy też zainfekowane przez obce wirusy. Wszelkie zabezpieczenia informatyczne, które stosuje OIRP w Rzeszowie nie zostały złamane czy też naruszone.
 
Zainfekowana korespondencja e-mail nie jest wysyłana także z domeny należącej do OIRP Rzeszów tj. @oirp.rzeszow.pl. W przesyłanej korespondencji posłużono się imieniem i nazwiskiem Pani Małgorzaty Wajdy oraz adresami e-mail radców prawnych, które są lub były powszechnie dostępne w sieci.
 
W tej sprawie zostało złożone zawiadomienie do organów ścigania. O powstałym incydencie powiadomiliśmy także Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz CERT Polska działającego w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 
Ponadto mając na uwadze Państwa zgłoszenia podjęliśmy w niniejszej sprawie następujące działania:
 
1. przeprowadzono szczegółowy monitoring korespondencji elektronicznej jaka wpływa do OIRP w Rzeszowie,
2. ograniczono dostępność danych kontaktowych radców prawnych zamieszczonych na stronie internetowej OIRP Rzeszów,
3. zmieniono hasła i zabezpieczenia na skrzynki pocztowe pracowników biura oraz poddano je szczegółowej kontroli przez programy antywirusowe.
 
Niestety, ponieważ sytuacja ta jest całkowicie niezależna od nas, nie jesteśmy w stanie podjąć innych kroków, jak tylko te wymienione powyżej oraz przesłanie do Państwa ostrzeżeń. Prosimy również o rozwagę i zwracanie uwagi z jakich adresów otrzymują Państwo korespondencję oraz nieotwieranie podejrzanych plików lub wiadomości, które nie są kierowane z naszej domeny.
 
Z poważaniem
 
Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
2019-10-14

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl