f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Zainspiruj swój samorząd! Weź udział w konkursie!

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych.
 
Należy sporządzić krótki (1-3 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych.
 
Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2020 roku.
 
Do konkursu mogą przystąpić radcy prawni, którzy nie ukończyli 35 lat i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata.
 
Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 11-13 października br. we Wrocławiu.
 
Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do dnia 16 września br., pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl.
 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 września br.
 
W przypadku pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl.
 
Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.
2019-09-03

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl